Lieve gasten,

Gastvrijheid dragen wij hoog in het vaandel en wij doen niets liever dan onze gasten verwennen. Als u vragen heeft staan wij altijd voor u klaar. Wij doen ons uiterste best om uw verblijf zo fijn mogelijk te laten verlopen en onze afspraken komen we na. Ook van onze gasten/huurders hopen wij dat zij onze logies en diensten ter harte nemen en gelukkig is dat het geval. Goede afspraken maken goede vrienden…. 

Geniet van een fantastisch verblijf in het Hageland, wij heten u van harte welkom.

Met warme Hagelandse groeten,

Kristel Peeters 

 

 

Huisregels en huurvoorwaarden :

Voor de huurder

    1. Het gastenverblijf dient door de huurder, zijn medehuurder, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
    2. De bij het gastenverblijf aanwezige huisreglement dient strikt te worden nagekomen.
    3. Om misverstanden te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade aan de verhuurder/eigenaar.
    4. De huurder meldt de door hemzelf veroorzaakte schade bij vertrek of tijdens zijn verblijf.
    5. Een klacht indienen na het verblijf is enkel van toepassing als deze gestaafd is met bewijskrachtig materiaal zoals foto’s, bewijzen van conversaties en uitwisselingen die met de eigenaar hebben plaatsgevonden.
    6. Het gastenverblijf is rookvrij, er kan dus niet gerookt worden in het gastenverblijf. Er mag enkel gerookt worden op het terras van het gastenverblijf, peuken worden opgeruimd, as van sigaretten wordt niet op de grond gesmeten.
    7. Het is verboden het gastenverblijf te gebruiken om feestjes of bijeenkomsten allerlei te organiseren.
    8. De huurder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz.
    9. Bij huur van het verblijf als vakantiewoning is in de afgesproken prijs water, elektriciteit en verwarming voorzien. Bed- en badgoed is niet inbegrepen, indien u hiervan gebruik maakt hanteren wij de prijzen die we zelf betalen bij onze professionele wasserij (bv set beddengoed : € 10,00).
    10. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai overlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van de huur – uit het gastenverblijf verwijderd.
    11. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
    12. Het gastenverblijf heeft een eigen brandverzekering op naam van de eigenaar. Voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.
    13. Indien de huisregels niet worden nageleefd heeft de verhuurder/eigenaar het recht om eveneens de waarborg in te houden.

 

Voor de verhuurder/eigenaar

    1. De verhuurder/eigenaar garandeert dat het gastenverblijf overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor daarin vermelde maximum aantal personen.
    2. De eigenaar garandeert bovendien de goede staat van onderhoud, zuiverheid en werking, alsook de geschiktheid van het gastenverblijf, van de inhoud en van de voor- en achtertuin.
    3. Indien de huurder een ontbreken of een defect vaststelt en dit gemeld wordt aan de verhuurder/eigenaar. Deze dient hierop te reageren en deze in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk op te lossen.
    4. De verhuurder/eigenaar kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:
     a. Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij het gastenverblijf.
     b. Schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz
     c. Geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van het gastenverblijf.

Maximaal aantal personen

   1. Het aantal gasten, nl 2 personen, kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de boekings- of huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het gastenverblijf geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
   2. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder/eigenaar, toch extra personen in het gastenverblijf komen logeren, volgt een onmiddellijke stopzetting van de boekings- of huurovereenkomst.

Huisdieren

Mijn schapen Fons, Mieke, Ineke en mijn katten Max en Oskar heten u graag welkom, andere dieren op het erf vinden zij niet zo prettig. Uw terras voor- en achteraan is afgesloten zodat Max en Oskar u niet ongewenst kunnen storen.

 

Verlaten van het gastenverblijf

De huurder sluit bij vertrek de deuren en ramen (winterperiode) en zet de verwarming af of lager, in de zomer geldt hetzelfde principe voor de airco. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden.

 

 

 

 

 

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met een overeenkomst mochten voorkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Leuven

Language »